top of page

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Nejprve bychom rádi zdůraznili, že vaše soukromí je pro nás důležité. Využíváním našich služeb do nás vkládáte důvěru, které si ceníme, a proto jsme zavázáni chránit jakékoli poskytnuté osobní informace. Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů jednáme transparentně a ve vašem zájmu. Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat v případě, že máte dotazy týkající se osobních údajů, na které vám rádi odpovíme. Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny informace, které shromažďujeme přes on-line komunikační platformy nebo jinými způsoby propojenými s těmito platformami (jako je např. e-mailová a telefonní komunikace). 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud s tímto prohlášením o ochraně soukromí nesouhlasíte, nemůžete našich služeb využívat. Pokud s prohlášením souhlasíte, můžete si prostřednictvím tohoto webu rezervovat svoje další pobyty v našem apartmánu Andrea.

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Kdybychom o vás neměli žádné informace, nebyli bychom schopni vám zajistit rezervaci služby  a ubytování v apartmánu Andrea.  Proto se během rezervace na určité údaje ptáme. Jde o základní věci, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, jména lidí, se kterými cestujete, a vaše platební údaje. Vaše údaje jsou evidovány pro potřeby zajištění rezervace ubytování a souvisejících služeb spojených s pobytem, fakturaci a evidenci k turistickým poplatkům.

Proč shromažďujeme osobní údaje?

Hlavní důvod, proč vás žádáme o poskytnutí vašich osobních údajů je velmi jednoduchý. Díky tomu totiž můžeme spravovat vaše rezervace  a souvisejících služeb. Shromážděné údaje využíváme těmito způsoby. Vaše osobní údaje jsou využity k následujícím účelům:

A. Rezervace služby ubytování

Vaše osobní údaje využíváme především z důvodu dokončení a správy vaší rezervace v apartmánu Andrea. K tomu patří také zasílání komunikace, která se týká vaší rezervace, např. potvrzení rezervace, změny v rezervaci a připomenutí.

B. Registraci k turistické dani
Registrace a platba turistické daně je povinná a zpracování osobních údajů je stanoveno zvláštním zákonem. Turistická daň se vztahuje na fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v místech soustředěného turistického ruchu za účelem rekreace. Poplatníkem turistické daně je ubytovaná osoba starší 15 let. Za účelem výběru a platby těchto daní evidujeme osobní údaje ubytovaných osob. Jedná se především o jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, národnost, rodinný stav, e-mail, adresa, telefon. Tyto zjištěné informace registrujeme přes internetový portál u pověřeného poskytovatele služeb, který zpracovává tyto osobní údaje za účelem evidence a fakturace turistické daně. Na základě poskytnutých osobních údajů, délce pobytu a počtu ubytovaných osob je vypočtena částka pro zaplacení turistické daně. Tato částka je následně nám fakturována a my jsme povinni tuto částku zaplatit obecnímu úřadu.

Poskytovatel služeb zpracovaní osobních údajů pro potřeby registrace k turistické dani je společnost:

Feratel Media Technologies AG, 

Laubichl 60, 

A-5452 Pfarrwerfen, FN 72841w, LG Innsbruck,

Telefon: +43 6468 8901-2203, Fax: +43 6468 8901-2674,

Web: www.feratel.at, www.feratel.com

C. Fakturace za pronájem

Pro potřebu účetní evidence a fakturace poskytovaných služeb v oblasti pronájmu evidujeme osobní údaje typu  jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefon. 

D. Marketingové aktivity

Vaše údaje používáme pro marketingové aktivity. Tyto aktivity mohou zahrnovat:

  1. Použití vašich kontaktních údajů za účelem zasílání novinek, službách a slevách. Tuto marketingovou e-mailovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat zasláním e-mailové zprávy, kde v předmětu zprávy uvedete text: ODHLASIT na e-mailovou adresu, ze které přišla tato komunikace.

  2. Další komunikace s vámi: V některých případech vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, pošty, telefonu nebo SMS zprávy, v závislosti na kontaktních údajích, které jste nám poskytl/a. A komunikaci, kterou zašlete vy nám zpracováváme. Tato další komunikace se může uskutečnit z následujících důvodů:

    • Zpracování a odpovídání na všechny požadavky, které pocházejí od vás nebo od nás - poskytovatele služeb ubytování, které jste si rezervoval/a. 

    • Pokud využijete naše služby, můžeme vám zaslat dotazník nebo vás požádáme o ohodnocení vaší zkušenosti s pobytem v apartmánu Andrea nebo zprostředkovatelem služeb cestovního ruchu.

  3. Hodnocení hostů a další informace týkající se destinací: Během a po dokončení vašeho pobytu, vás můžeme vyzvat k poskytnutí hodnocení. To můžeme umožnit také dalším hostům, kteří cestovali s vámi, nebo je můžeme požádat, aby hodnocení napsali vaším jménem. Napsáním hodnocení souhlasíte s tím, že může být zobrazeno mimo jiné na webových stránkách, mobilních aplikacích, na sociálních sítích nebo na jiné online platformě či na webových stránkách obchodního partnera. Hodnocení slouží k tomu, aby ostatní hosté získali informace o vaši spokojenosti s ubytováním a kvalitě poskytovaných služeb, kterých jste využil/a, o destinaci, kterou jste navštívil/a, nebo o jiných zkušenostech, o které se chcete podělit.
     

Své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Vámi poskytnuté údaje zpracováváme po dobu 10 let. Některé typy služeb, které budete chtít využívat, vám nicméně budeme schopni poskytnout pouze tehdy, budeme-li mít k dispozici vybrané osobní údaje. Nemůžeme například zpracovat vaši rezervaci, pokud nebudeme mít k dispozici vaše jméno a kontaktní údaje.

Jakým způsobem sdílíme vaše osobní údaje třetím stranám?

Služby které poskytujeme jsou z různých důvodů a různými způsoby zakomponovány i další strany (obchodní partneři). Hlavním důvodem je sdílení údajů relevantních pro Vámi poptávané a objednané služby za účelem registrace a dodání objednaných služeb. K dalším stranám, které mají přístup k části vašich osobních údajů a které potřebujeme k zajištění služeb, patří např. správce objektu, osoba pověřená k získání vyplněného formuláře potřebného k registraci a platbě turistické daně či osoba pověřená provedením dodatečných služeb a v některých případech, pokud je tak po nás požadováno zákonem, i státní orgány a jiné úřady. Vaše osobní údaje neprodáváme ani je nezapůjčujeme za úplatu.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste nám poskytli?

Chceme, abyste měli kontrolu nad tím, jakým způsobem vaše osobní údaje používáme.

 

Máte k tomu následujících několik možností:

1. můžete si vyžádat kopii svých osobních údajů, které o vás máme;

2. můžete nás informovat o případných změnách ve svých osobních údajích nebo nás můžete požádat, abychom opravili osobní údaje, které o vás uchováváme, ale jak je vysvětleno níže, můžete tyto změny provést i sami;

3. za určitých okolností nás můžete požádat o smazání, zablokování nebo omezení zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo můžete vznést námitku proti konkrétnímu způsobu, jakým vaše osobní údaje používáme; a

4. za určitých okolností si také můžete vyžádat, abychom vaše osobní údaje zaslali třetí straně.

Tam, kde vaše osobní údaje používáme s vaším souhlasem, máte právo tento souhlas v souladu s příslušnými právními předpisy kdykoliv odvolat. Tam, kde vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu, máte navíc v souladu s příslušnými právními předpisy právo kdykoliv vznést námitku proti takovému použití svých osobních údajů. 

Spoléháme na to, že zajistíte, aby vaše osobní údaje byly úplné, přesné a aktuální. Neprodleně nás proto kontaktujte a informujte o jakýchkoliv případných změnách nebo nepřesnostech ve vašich osobních údajích. V případě jakýchkoliv vašich žádostí týkajících se tohoto prohlášení o ochraně soukromí a uplatnění vašich práv nebo podání stížnosti nás neprodleně kontaktujte na e-mailové adrese: andrea.skiamade@gmail.com  Pokud máte otázky ohledně tohoto prohlášení o ochraně soukromí nebo ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím naše oddělení pro ochranu údajů na adrese andrea.skiamade@gmail.com a my se s Vámi spojíme. Toto prohlášení bylo vytvořeno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů.

bottom of page